Pažnja: molimo Vas da pažljivo procitate uslove korišcenja pre upotrebe ovog internet sajta. Upoznavanjem sa uslovima korišcenja dobicete sve potrebne informacije o nacinu na koji možete koristiti naš sajt. Korišcenjem našeg internet sajta potvrdujete da ste procitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišcenja (u daljem tekstu: Uslovi).

T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od Vaše poslednje posete.

 

T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE OBRENOVAC
Popa Leontija Markovića 26
Obrenovac, Srbija

PORESKI ID BROJ: 109082136

MATICNI BROJ : 63910708

Kontakt telefon: +381 64 149 76 42

Kontakt email: office@svezavasemalisane.rs

Tekuci racun: 160-0000000432073-68

Potvrdu o registraciji preuzmite OVDE

Online prodavnica SVE ZA VAŠE MALIŠANE radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slucaju tehnickih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraci vremenski period nedostupan o cemu cete biti obavešteni.

UPOTREBA INTERNET SAJTA
Sadržaji objavljeni na internet sajtu sa adresom www.svezavasemalisane.rs vlasništvo su firme T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri cemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji nacin, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi nacin koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih,e potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

-Ometate ili onemogucavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošcu na sajtu ili funkcije koje sprecavaju ili ogranicavanju upotrebu ili kopiranje sadržaja dostupnih na sajtu

-Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteci, klevetnicki, nepristojan, uvredljiv, pornografski, zlostavljacki, koji može inicirati rasnu mržnju, diskriminacioni, preteci, izazivacki, koji krši poverenje, koji krši privatnost ili koji može da uzrokuje uznemiravanje ili neprijatnost

-Dajete netacne informacije koje se ticu licnih podataka u vašem profilu

-Koristite tude licne podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime treceg lica, firme ili organizacije

-Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

-Modifikujete, ometate, presrecete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja

-Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Obaveštenje o zaštiti privatnosti i licnih podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoc tih podataka bicemo u mogucnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporucimo željenu robu.U ime firme T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE obavezujemo se da cemo cuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim obicajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišcenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja.

Rok cuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajno, osim u slucaju povlacenja saglasnosti, kada se podaci u celosti brišu. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omoguci uvid u njihove licne podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povuci saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na email adresu office@svezavasemalisane.rs.

Podatke mogu unositi, pristupati im i obradivati ih samo zaposlena lica u firmi T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE koja imaju ovlašcenje za takve aktivnosti. Svi zaposleni u T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE odgovorni su za poštovanje nacela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa cinjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obradujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posecuju.Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogucili Vam jednostavnije korišcenje, kao i sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

CENE
Cene svih izloženih artikla na sajtu , su prikazane u dinarima (RSD).

T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE nije obveznik PDV-a, te su cene na sajtu prikazane kao krajnje.

T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE zadržava pravo na promenu cena u svakom trenutku ali se takode obavezuje da Vam porucene artikle isporuci po ceni na koju ste kreirali porudžbenicu, osim u slucaju da je prilikom ažuriranja sajta došlo do grube greške (npr umesto 10.000,00 RSD napisano je 10,00 RSD), u tom slucaju T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE ima pravo poništiti Vašu porudžbenicu i u što kracem roku Vas i obavestiti o grešci tj otkazivanju porudžbenice.

NACIN PLACANJA
Internet kupovina :

Porucenu robu na sajtu , moguce je platiti na tri nacina:

Placanje pouzecem – gotovinsko placanje. Porucene artikle placate gotovinski , kuriru prilikom dostave paketa.
Virmansko placanje-Uplata na racun. Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na racun T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE, uz obavezno navodenje odgovarajuceg poziva na broj koji se generiše prilikom narucivanja i dostavlja Vam se kroz email zajedno sa porudžbenicom. Placanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom racunu (web banking).
Plaćanje online , sigurno , putem kartica Visa, Master, Maesto, Amex, Dina.

ISPORUKA ROBE
Isporuka porucene robe vrši se posredstvom  POSTEXPRESS  i AKS EXPRESS kurirskim službama na teritoriji Republike Srbije.

Isporuka van Republike Srbije nije moguca. Isporuka se vrši na željenu/dostavljenu adresu.

Najljubaznije Vas molimo da prilikom kreiranja porudžbenice dostavite tacan kontakt telefon , kako bi isti iskoristio kurir prilikom obaveštenja i dogovora o preuzimanju paketa.

Vremenski rok isporuke od momenta porucivanja i potvrde porudžbenice je od 2-3 radnih dana.

Za porudžbenice ciji iznos prelazi 4.000,00 RSD troškove dostave snosi T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE , dok za porudžbenice ciji iznos ne prelazi 4.000,00 RSD , troškove dostave snosi kupac , po važecem cenovniku kurirske službe, na osnovu težine paketa.

Za porudžbenice sa izabranim gotovisnkim modelom placanja (placanje pouzecem), paket se šalje po potvrdi kupovine dok za porudžbenice sa izabranaim virmanskim nacinom placanja (uplatom na racun) , slanje se vrši po prijemu uplate na bankovni racun.

Cenovnik POSTEXPRESS kurirske službe možete pogledati OVDE.

Cena isporuke AKS EXPRESS kurirsom službom je fiksna i iznosi 310,00 RSD po paketu.

GARANCIJA KVALITETA
T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slucaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove snosi T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa racunom. Garancija ne važi u slucaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuce upotrebe.

OŠTECENA ROBA
Da, postoji mogucnost zamene oštecene robe, a nacin i uslovi pod kojima se to može uraditi detaljno su opisani u delu reklamacije. Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštecena, najbolje je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporucila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštecena, ali je neispravna, kontaktirajte nas na 064/ 149 76 42 ili na e-mail office@svezavasemalisane.rs kako bismo Vam poslali zamenu.

OTKAZIVANJE PORUDŽBENICE
Ukoliko želite da otkažete porudžbinu, potrebno je da u roku od 30 minuta nakon poslate porudžbine, a u primljenom e-mailu koji ste dobili da ste uspešno porucili, kliknete na ODGOVORI i pošaljete nam email sa ispisom OTKAZUJEM PORUDŽBENICU. Takode porudžbenicu možete otkazati u naznacenom roku pozivanjem na telefon 064 149 76 42. Na ovaj nacin ce se Vaša porudzbina poništiti. Ukoliko to ne uradite u naznacenom vremenu, moguce je izvršiti povracaj robe, ali u tom slucaju Vi placate trošak poštarine.

PRIJAVA REKLAMACIJE
Poštovani kupci:

za prijavu reklamacije, potrebno je da se obratite elektronskim ili telefonskim putem zaposlenom u Internet prodavnici putem email adrese office@svezavasemalisane ili pozivom tel broja +381 64 149 76 42
reklamacija se može izjaviti radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti, garancije, pogrešno obracunate cene i drugih nedostataka
prilikom izjavljivanja reklamacije potrebno je da priložite racun ( kopija racuna, slip ili dr dokaz o kupovini robe kod Prodavca); ovlašceno lice prodavca u Internet prodavnici izjašnjava se o podnetom zahtevu – reklamaciji i daje predlog njegovog rešenja
u roku od 8 (osam) dana dobicete pisanim ili elektronskim putem odgovor na reklamciju koji ce sadržati Odluku o reklamaciji. Ukoliko je reklamacija prihvacena, Odluka ce sadržati predlog i rok za rešavanje reklamacije
u slucaju prihvatanja reklamacije, rok za rešavanje reklamacije je 15 ( petnaest) dana od dana podnošenja, osim za tehnicku robu kod koje je rok za rešavanje reklamcije 30 (trideset) dana od dana podnošenja

Prava Kupca:

Prema Zakonu o zaštiti potrošaca (sl Gl. RS br 62/2014) i Pravilnika o zaštiti potrošaca kompanije, Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni popravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguce, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuce umanjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor ako:

nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom, uopšte ili u primerenom roku;
ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku
opravka ili zamena ne može da se sprovede bez znacajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;
otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterecenje za Prodavca.
Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila Ugovoru, a narocito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostatci nastali njegovom krivicom – fizicko – hemijska oštecenja pri upotrebi, nepridržavanje uputstva iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe ili nepravilno održavanje i ako se ne sacuva fiskalni racun ili ostali dokazi o kupovini robe kod Prodavca.

Zahtev – reklamcija se prima za svu robu kupljenu u prodavnici Prodavca po redovnoj i sniženoj ceni ili na rasprodaji osim robe koja se prodaje sa oznakom “roba sa nedostatkom”.

Kupac može da izjavi rekamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem uz dostavu fisklalnog racuna o kupljenoj robi ili drugog dokaza o kupovini ( kopija racuna, slip ili sl)

Prodavac je dužan da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamcije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji prijavljenih reklamcija.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamcija i da je cuva najmanje 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoricene knjige ili u elektronskoj formi u maloprodajnom objektu i sadrži narocito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamcije, podatke o robi, kratak opis nesaobraznosti i Zahtevu iz reklamcije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, Odluci odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te Odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, nacinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produženju roku za rešavanje reklamcije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamcije odgovori Kupcu pisanim putem ili elektronski.

Odgovor prodavca mora da sadrži Odluku da li prihvata reklamaciju sa izjašnjenjem o Zahtevu Kupca i konkretnim predlogom rokom za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehnicku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa Odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost kupca.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji Zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženja roka za rešavanje rekamacije obavesti Kupca i navede rok u kome ce je rešiti kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamcija. Produženje roka za rešavanje reklamcije moguce je samo jednom.

Nemogucnost Kupca da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

PRAVA POTROŠACA
Prava potrošaca prilikom kupovine preko interneta ,telefona i emaila
Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.svezavasemalisane.rs ili telefona ili emaila smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slucaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošacem (fizicko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac za odustanak od ugovora mozete preuzeti OBRAZAC PREUZMITE OVDE

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Moguce je vratiti samo proizvode koji su nekorišceni, neošteceni i, po mogucnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.) .

Po prijemu proizvoda, utvrdice se da li je proizvod ispravan i neoštecen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštecenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je iskljucivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na nacin koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštecenje proizvoda krivicom kupca, odbice se vracanje cene i proizvod ce mu biti vracen na njegov trošak.

Prodavac je u slucaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povracaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraca, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo .

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
Izjava o odricanju od odgovornosti

T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tacne.

Dostupnost artikala prikazanih na internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha u prodajnom objektu. U slucaju da u trenutku Vaše porudžbenice , željeni artikal nemamo na stanju , obavezujemo se da Vas kontaktiramo I zajedno sa Vama pronademo najbolje rešenje ili Vam ponudimo alternativni artikal koji niste u moranju prihvatiti

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Unošenjem podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najkompletnije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, T.R. SVE ZA VAŠE MALIŠANE je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja se vrše u dinarima (RSD). Iznos za koji će račun vaše kreditne kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene u evrima u dinar prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja Vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.